THAI INVENTION : MEMBER PAGE
11 page(s) 124 record(s)
view detail

เครื่องผ่าหมากแห้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

รถไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

กล่องดนตรีบ้านโมเดล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างหัวข่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหุ่นยนต์แขนกล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

ชุดเจาะและพรวนดินสำหรับสวนขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

ชั้นวางต้นไม้รับแสงโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารชุด คอนโด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

smart farmer

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่างทรีอินวัน( 3in1Tool storage bag )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดเพลาใบจักรเรือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะเลื่อยวงเดือนพับเก็บได้(Table circular saw)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจ่ายยาสำหรับผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
11 page(s) 124 record(s)