THAI INVENTION : MEMBER PAGE
5 page(s) 59 record(s)
view detail

ชุดควบคุมการให้น้ำและการให้ปุ๋ยการเพาะกล้าข้าวสำหรับรถดำนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชางาขี้ม้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชาสมุนไพรเพชรสังฆาต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุงพลังงานไฟฟ้า D.C.12 V.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

หมวกว่ายน้ำเตือนภัยก่อนเด็กจมน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยอิทรีย์อัดเม็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

น้ำต้มข้าวขัดเงายางรถ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ทำความสะอาดกล้องมองหลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

คุกกี้อะโวกาโดสูตรไขมันต่ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

กังหันลมช่วยชาร์จไฟติดรถจักรรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อนเรือโดยสารข้ามฝากโดยใช้แรงดันน้ำ ต้นกำเนิดพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเรือข้ามฝากบริการนักท่องเที่ยววัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเก็บลำไย Two in one

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
5 page(s) 59 record(s)