THAI INVENTION : MEMBER PAGE
5 page(s) 59 record(s)
view detail

สบู่เม็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ถ่านอัดไวไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเข้าขอบตู้เย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและระดับน้ำในนาข้าวด้วยวิธีการปลูกข้าวแบบแกล้งข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจรอยรั่วก๊าซแอลพีจีแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยปีนเสาไฟฟ้า สะดวกใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชุดตกปลากึ่งอัตโนมัติ Semi Auto Fishing

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เตาเผาเหล็กขดลวดเหนี่ยวนำสำหรับช่างตีมีดThe stove inductor coil

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ไม้บรรทัดบัญชีสำเร็จรูป 2in1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ต้นเปล้าสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
5 page(s) 59 record(s)