Y2lkPTQyMAcid = 420
THAI INVENTION : MEMBER PAGE
5 page(s) 59 record(s)
view detail

กระติกน้ำร้อนอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยืดกล้ามเนื้อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบบริหารจัดการโครงการ และประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายในสถานศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชาสมุนไพรเลือดมังกร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เตาประกอบอาหารประหยัด พลังงาน 2 อิน 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หม้อนึ่งข้าวเหนียวอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกระตุ้นเชื้อเห็ดหอมด้วยแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

แผ่นแปะแก้ปวดสมุนไพรไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

แยมว่านหางจระเข้รสลำไย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องชาร์จเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ฟักทอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
5 page(s) 59 record(s)