โคมไฟกะลา

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โคมไฟ เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับอ่านหนังสือ แต่ปัจจุบันคนไทยนิยมบางคนนำโคมไฟมา เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านซึ่งโคมไฟจะมีรูปที่แต่งต่างกันออกไปตามแต่วัสดุที่นำมาประดิษฐ์ การผลิตโคมไฟสามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น พลาสติก เหล็ก หรืออะลูมิเนียม ซึ่งมักจะมี ราคาแพง แต่ความเป็นจริงแล้วโคมไฟสามารถผลิตจากวัสดุอย่างอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น กะลามะพร้าว ไม้หรือส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น รากไม้ กิ่งไม้ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวที่ได้จากการนำเอากะลามะพร้าวเหลือ จากการทำน้ำตาลมะพร้าวในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน อาศัยเครื่องมือที่มีอยู่เดิมซึ่งได้มา จากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ในครัวเรือนและเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำโคมไฟกะลามะพร้าวก็เป็นงานที่สร้างอาชีพให้กับผู้ที่จุดประกายในด้านนี้
และมีความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วประดิษฐ์โคมไฟกะลามะพร้าวมาจำหน่ายให้กับ
ผู้ที่รักการประดิษฐ์สิ่งของจากธรรมชาติ
สิ่งประดิษฐ์เล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการนำศิลปะร่วมสมัยมาดัดแปลงและมาทำลวดลายบนกะลา เพื่อให้ความสมบูรณ์น่าอยู่ของบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ด นอกจากจะขึ้นอยู่กับบรรยากาศโดยรวมที่สงบ สวยงาม ตอบรับการใช้สอยได้ดี โดยมีเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่รับกันอย่างลงตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้ว ยังต้องใส่ใจกับของตกแต่งเล็ก ๆน้อย ๆ ด้วย โดยหนึ่งในของตกแต่งที่น่าสนใจ คือ โคมไฟกะลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฟราตี วานิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย กิพลี เจ๊ะเลาะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ซูนีตาร์ เปาะโกะคหกรรม
4นาย อิบรอเฮง รีเด็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ซูไบดะ โซะเลาะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฮัมดี หะลีปวส.
2นาย บูคอรี สะอิปวส.
3นาย อาหามะ อาแซปวส.
4นาย ฮาฟิต อะกอลีปวส.
5นางสาว นัสรีมี หะแวปวส.
6นางสาว มารีดา สาเเละปวส.
7นางสาว ซูฟีซัน สะมะเเอปวส.
8นางสาว นัสรินทร์ ฮาเเวปวส.
9นางสาว นาซีรา สาฮะปวส.
10นาย อาลิฟ บูละปวส.