อุปกรณ์ปรับระดับถุงน้ำเกลือผ่าน Bluetooth

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากปัญหาการล้มของเสาน้ำเกลือและเสียเวลาในการปรับระดับขึ้น-ลง ของเสาน้ำเกลือ ผู้จัดทำจึงสังเกตุเห็นว่าจะเกิดความยากลำบากใน การปรับระดับของเสาน้ำเกลือและเวลาเปลี่ยนถุงน้ำเกลือเพราะต้องยืดตัวหรือปรับเสาเพื่อเปลี่ยนถุงน้ำเกลือและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงมีแนวคิดสร้าง อุปกรณ์ปรับระดับเสาน้ำเกลือ Bluetooth ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับระดับเสาน้ำเกลือเพื่อให้ผู้เปลี่ยนถุงน้ำเกลือทำงานได้สะดวกขึ้น
1. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้
2. สามารถลดการล้มของเสาน้ำเกลือ
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเสารน้ำเกลือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เวชกร วิรัชลาภเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย จีระพงษ์ บูรณะบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ธนงค์ สีทับทิมอุตสาหกรรม
4นางสาว สาริศา ยาดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว สิรดา ปทุมรัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธมลพักตร์ วงศ์นารัตน์ปวส.
2นางสาว กฤติกา ศรีเจียมปวส.
3นางสาว ธนนันท์ เมธาปวส.
4นาย ธนุพงษ์ มีสว่างปวส.
5นางสาว ปทิตตา หาญจำปาปวส.
6นางสาว ปภัสสร กัลพฤกษ์ปวส.
7นาย อรรถพล ทองคำปวส.
8นาย ณัฐวุฒิ สุระกุลปวส.
9นาย วิทธวัฒน์ ไซลิ้มปวส.
10นาย เจนดนัย มุลาปวส.