พัดลมไอเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. นิพนธ์ แก้วเกิดอุตสาหกรรม
2นาย ธนากร กองแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ธนากร แก่นแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐดนัย ฟักเขียวปวช.
2นาย อภิรัตน์ โอชาปวช.
3นาย พีรพัฒน์ พฤทธิสาริกาปวช.
4นาย สรมน สิงห์ห่วงปวช.
5นาย พนมกร ทุคหิตปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากการที่ทีมงานผู้คิดค้นได้เรียนในสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยมีรายวิชาที่เกี่ยวกับ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงทำให้ทีมงานมีแนวคิดในด้านเกี่ยวกับการประดิษฐ์และสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับพัดลม เนื่องจากพัดลมเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการให้ความเย็นในเวลาที่มีอากาศร้อน ซึ่งพัดลมได้มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ได้มีการผลิตพัดลมที่สามารถให้ความเย็นที่ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการติดระบบไอน้ำไว้กับตัวพัดลม ทำให้ช่วยระบายความร้อนและให้ความเย็นได้มากกกว่าพัดลมธรรมดา ถ้าพัดลมที่ระบายความร้อนและให้ความเย็นได้มากกว่าพัดลมธรรมดานั้น ก็ต้องมีราคาที่สูงขึ้นไปด้วยเป็นธรรมดา ดังนั้นทางทีมงานจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นพัดลมไอเย็น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการใช้น้ำแข็งละลายน้ำและใช้ปั้มน้ำผ่านท่อทองแดง โดยเป็นการวนน้ำและใช้พัดลมดันลมจากด้านหลังและพัดลมอีกตัวดึงลมออกสู่ภายนอก
1) ได้พัดลมไอเย็นที่มีคุณภาพในการทำงานอย่างเที่ยงตรง
2) สามารถไปใช้ในช่วงที่อาการร้อนจัดได้เป็นอย่างดี