อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เมวิกา ริคะรมย์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อภิสรา วันผักแว่นปวช.
2นางสาว กนกพร โทนโคกสูงปวช.
3นาย ชานน แก้วศรีสุขปวช.
4นางสาว ทุติยาภรณ์ ทวีเงินปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

จังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราช เป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ยกตัวอย่างดังคำขวัญที่ว่า “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” ทางผู้คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าต้องการเผยแพร่ถึงสถานที่ท่องเที่ยวให้เห็นเด่นชัด และต้องการนำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์โคมไฟฉลุลายจากกระดาษที่เล่าเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโคราช เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และสนับสนุนเผยแพร่การท่องเที่ยวไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัดฉลุลายกระดาษด้วยมือทั้งหมด ลวดลายที่นำมาใช้จะเป็นเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คำขวัญ และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโคราช
โคมไฟฉลุลายจากกระดาษนี้ เป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้านที่ให้ความสว่างด้วยหลอดไฟ LED โดยใช้ถ่านไฟฉายเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้งานง่าย ไม่เป็นอันตรายในการใช้งาน