เครื่องสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงพูด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม
5นาย พุฒิพงศ์ อยู่คงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรวัฒน์ ภู่ระหงษ์ปวส.
2นาย ทรงพล อุดมดีปวส.
3นาย ปุณพัฒน์ หนักเพ็ชร์ปวส.
4นาย ธีรภัทร สายสุวรรณ์ปวส.
5นาย ไชยพร พันธ์ไทยปวส.
6นาย วรรณวัฒน์ จันทร์เทศปวส.
7นาย ญาณภัทร ดียิ่งปวส.
8นาย ปาลวัฒน์ จันทร์อินทร์ปวส.
9นาย นันทวัฒน์ คุ้มทรัพย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงพูดนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านและที่สำคัญคือช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโทรศัพท์ ซึ่งสามารถสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นที่ได้เขียนไว้ สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้และยังสามารถสั่งงานด้วยการกดปุ่มกดในแอพได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบการทำงานของเครื่องสั่งงานด้วยเสียงพูด เมื่อทำการทดลองซ้ำกัน 5 ครั้ง พบว่ามีความแม่นยำในการเช็คสั่งงาน ซึ่งสามารถสั่งงานตรงตามที่ต้องการโดยผู้ทดลองใช้งานเครื่องสั่งงานด้วยเสียงพูด ผู้ที่ทดลองใช้มีความพึงพอใจการทำงานของเครื่องในระดับที่ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปัจจุบันการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีการใช้มือในการที่จะสั่งปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แน่นอนว่าจะต้องความเสี่ยงต่อการสัมผัส เพราะอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง จึงเสี่ยงต่อการถูกไฟดูดได้
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเสียงพูดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการที่จะสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ผู้จัดทำได้สร้างขึ้นสามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนที่เปิดอยู่ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินไปดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเปิดอยู่หรือปิดอยู่
1. เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงพูดสามารถสั่งงานได้ทางโทรศัพท์โดยเสียงพูดหรือกดก็ได้
2. สามารถเช็คได้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่ทำงานอยู่และอุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่ได้ทำงาน
3.เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเสียงพูดมีความปลอดภัยสูง
เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเสียงพูดมีความปลอดภัยสูง
เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเสียงพูดมีความสะดวกในการใช้งาน
เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเสียงพูด สามารถสั่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ