ระบบสแกนลายนิ้วมือการเข้าชั้นเรียนแจ้งเตือนผ่านไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว คนิดา ทองนาคอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นภดล ปานช่วยปวช.
2นาย วรวุฒิ ปานะจินาพรปวช.
3นาย วันชัย เกาไศยานนท์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการสร้างระบบสแกนลายนิ้วมือการเข้าชั้นเรียนแจ้งเตือนผ่านไลน์ครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในการเช็คชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง ช่วยลดเวลานานในการเช็คชื่อ รวมไปถึงปัญหาการไม่เข้าเรียนของนักศึกษา เพราะระบบสแกนลายนิ้วมือการเข้าชั้นเรียนแจ้งเตือนผ่านไลน์นั้น มีการส่งข้อมูลรายละเอียดการเข้าชั้นเรียนแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้ปกครองได้เลยทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การเช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษามีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ผู้ปกครองสามารถทราบผลการเข้าเรียนของนักศึกษาได้ทันทีโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อลดปัญหาการไม่เข้าเรียนของนักศึกษา
ข้อมูลการเช็คชื่อจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอด
การเช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษามีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
ผู้ปกครองสามารถทราบผลการเข้าเรียนของนักศึกษาได้ทันที เพื่อลดปัญหาการไม่เข้าเรียนของนักศึกษา