หม้อนึ่งไก่หิมะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณีอุตสาหกรรม
2นาย อักษรเพชร วิจิตรเรืองชัยอุตสาหกรรม
3นาย อดิศร วัฒนานุสิทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ไตรรัตน์ ชูเชิดอุตสาหกรรม
5นาย ประพันธ์ ธรรมรสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนัชชา เกื้อกูลปวช.
2นาย ปิยพงษ์ แจ่มฟ้าปวช.
3นาย สมพงษ์ ต่อดอกปวช.
4นาย พิพัฒน์ จุไรปวช.
5นาย ธนาวัฒน์ สุภาพปวช.
6นาย อภิชาติ หม่องประโคนปวช.
7นาย อรรถชัย ราชภัณฑ์ปวส.
8นาย สุชาติ มีแก้วปวส.
9นาย อดิเรก นิลเยี่ยมปวส.
10นาย ชาญวิทย์ ยิ่งดีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

หม้อนึ่งไก่หิมะจึงเป็นการสร้างนวัตกรรมมาเพื่อประหยัดพลังงานแก๊สหุงต้มที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้จริงๆเพราะเป็นอาหารที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยหม้อนึ่งไก่หิมะสามารถควบคุมความไอร้อนไม่ให้ไอร้อนสูญเสียออกไปได้ซึ่งไอร้อนจะวนรอบภายในหน้อนึ่งไก่หิมะหม้อที่ใช้วัสดุเป็นสแตลเลสจึงพาความร้อนไปรอบๆหน้อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไก่ที่อยู่ในหม้อนึ่งสุกเร็วและไม่สูญเสียรสชาติ จากการทดสอบหน้อนึ่งไก่หิมะ พบว่าใช้งานได้จริงมีการประหยัดแก็สถึง 38.46%และประหยัดเวลาถึง 30% โดยเปรียบเทียบกับวิธีการนึ่งในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปัจจุบันการนึ่งไก่หิมะหรือไก่ใต้น้ำจะใช้หม้อนึ่งธรรมดาและมีหม้อใส่น้ำด้านบนจึงเกิดการสูญเสียความร้อนที่เล็ดลอกออกมาทำให้ไก่เสียรสชาติและใช้เวลามากในการนึ่งเป็นผลทำให้สิ้นเปลืองแก๊สหุงต้มได้หม้อนึ่งไก่หิมะจึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
หน้อนึ่งไก่หิมะ เป็นหม้อที่สมารถประหยัดพลังงานแก๊สหุงต้มได้เนื่องจากใช้เวลาน้อยในการนึ่งไก่ความร้อนทำให้ได้ไก่รสชาติดีขึ้นแตกต่างจากหม้อนึ่งไก่หิมะแบบเดิมที่มีความร้อนเร็ดรอดออกมามาได้