เครื่องเตือนภัย

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องเตือนภัยเป็นอุปกรณ์ที่คอยช่วยดูแลบ้านเหมื่อนผู้รักษาความปลอดภัยในบ้านของเราโดยความสามารถของเครื่องเตือนภัยก็คือ สามารถที่จะเตือนว่ามีผู้บุกรุกและถ่ายรูปส่งไปยังแอพพลิเคชั่น ไลน์ของผู้ใช้งานได้ และยังมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถกดเพื่อดูรูปปัจจุบันของบ้านว่าเป็นอย่างไร และยังมีระบบคอยแจ้งเตือนว่าไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหรือไหมโดยระบบจะทำงานกับแบตเตอรี่ โดยมีแบตเตอรี่สำรอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแจ้งเตือนเวลามีผู้บุกรุก
สามารถถ่ายรูปผู้บุกรุกได้
สามารถแจ้งว่าไฟฟ้าดับหรือใช้งานได้ปกติ
ช่วยดูแลรักษาบ้านได้เวลาเกิดการโจรกรรมเกิดขึ้นจะมีไซเรนร้องและบันทึกภาพของผู้บุกรุกได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภโชค พานทองอุตสาหกรรม
2นาย อานนท์ สิงห์จุ้ยอุตสาหกรรม
3นาย สุธีร์ แบนประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย พีรพงษ์ หงษ์โตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรายุวัฒน์ พราหมณโชติปวส.
2นางสาว สุธามาศ รณมณีปวส.