ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหอยเสียบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาริษา พึ่งเสนาะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง เพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุเมตตา จ้อยเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุพัตรา เกษรสามัญ
5นางสาว อรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณพร โสตะทวิปวช.
2นางสาว พัชรี กล้าหาญปวช.
3นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์แย้มปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เรื่อง น้ำพริกเผาหอยเสียบ เป็นการศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ำพริกเผา พัฒนาสูตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในในชุมชน ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อน้ำพริกเผาหอยเสียบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้าน คุณประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด สามารถพัฒนาต่อยอดประกอบธุรกิจได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม แม่บ้าน พ่อบ้าน ที่ประกอบอาหารรับประทานเอง กลุ่มร้านค้าขายของฝากของจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มร้านขายอาหารประเภทข้าวราดแกงหรืออาหารตามสั่ง ถือเป็นการสร้างรายได้ และอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านให้เคียงคู่อยู่กับสังคมไปตลอดไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำพริกเผาหอยเสียบ เป็นผลิตภัณฑ์รับประทานกับข้าวสวยร่วมกับ ผัก เครื่องเคียงต่างๆ หรือนำไปเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารประเภท ต้ม ผัด ยำ แกง เช่น ข้าวผัดน้ำพริกเผา ต้มยำ ยำถั่วพูกุ้ง หรือนำไปทำไส้ขนมปังเช่น ขนมปังพริกเผาหมูหยอง ทองทัพไส้พริกเผา เป็นต้น
หอยเสียบมีประโยชน์คือ โปรตีน เฮปาทีน (hepatine) พริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ บำรุงและรักษาสายตา กระเทียมมี
สารอัลไลซิน ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด หอมแดง แก้อาการท้องอืด รักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นต้น