อุปกรณ์ล็อคคันเกียร์และขาตั้งข้างรถจักรยานยนต์ เวอร์ชั่น 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัฒนะ ประเกาทันอุตสาหกรรม
2นาย วัชรินทร์ นันพิลาอุตสาหกรรม
3นาย กรวิชญ์ ตุละพิภาคอุตสาหกรรม
4นาย วรพันธ์ ผลาผลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชยณัฐ สอนวงษ์ปวช.
2นาย ศุภณัฐ เหลาชัยปวช.
3นาย กษิดิ์เดช พินิจจันทรานุกูลปวส.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การดำรงชีวิตของมนุษย์บนพื้นฐานปัจจัย 4 นั้น ย่อมหลีกเลี่ยงภัยที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ได้และภัยนั้นคือการโจรกรรม ซึ่งภัยที่ว่านี้เกิดจากกลุ่มมิชฉาชีพที่มุ่งประสงค์ทรัพย์โดยเฉพาะการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จากสถิติการโจรกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีสถิติสูงมากที่สุด และยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ เป็นรุ่นที่ถูกโจรกรรมสูงที่สุด สาเหตุการถูกขโมยมีหลายกรณี เช่นการล็อคหรือป้องกันไม่เพียงพอ การจอดที่ไม่เหมาะสมและอื่นๆ จากปัญหาดังกล่าวการป้องกันการโจรกรรมหรือประวิงเวลาในการโจรกรรมอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มความมั่นใจการโจรกรรมของกลุ่มมิชฉาชีพนั้นก็คือการล็อคคันเกียร์และล็อคขาตั้งข้างรถจักรยานยนต์ ซึ่งวิธีการล็อคแบบนี้ไม่สามารถเอาขาตั้งข้างขึ้นได้และไม่สามารถเข็นเดินหน้าได้เนื่องจากติดระบบเกียร์ที่ถูกกดไว้ ตลอดจนไม่สามารถถอดนัทขาตั้งหรือนัทคันเกียร์ได้เลย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ประวิงเวลาของการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของกลุ่มมิชฉาชีพ
2 เพิ่มวิธีการป้องกันของรถจักรยานยนต์มากขึ้นและลดปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
3 เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของรถในการจอดแต่ละครั้ง
1 ใช้ล็อคคันเกียร์และขาตั้งข้างเฉพาะรถยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟเท่านั้น
2 วัสดุผลิตจากสแตนเลส ความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร
3 ใช้งานง่าย แข็งแรง สวยงาม เล็กกระทัดรัด เก็บรักษาสะดวก