หมวกเซฟตี้กันฝน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎา จิตแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ สุขมาตรปวส.
2นาย ศักดานุวัฒน์ ยวดขุนทดปวส.
3นาย อนุชา ด้วงชัยภูมิปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

หมวกเซฟตี้ (Safety Helmet ) เป็นนหมวกที่ป้องกันอันตรายที่จะกระทำต่อศรีษะ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน ไซด์งาน หรือโรงงาน การที่เราเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ การป้องกันจำเป็นนต้องมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสียง ฝุ่น หรือแม้กระทั่งฝน เราไม่สามารถ คาดการณ์ได้ว่าจะมีอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงมีความคิดที่จะสร้าง หมวกเซฟตี้กันฝน ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อการทำงานที่มีความหลากหลายของสถานการณ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมวกเซฟตี้ (Safety Helmet ) จะเป็นหมวกที่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ สามารถป้องกันเสียงที่ดังเกินกำหนด มีหน้ากากปิดจมูกเพื่อกรองอากาศและฝุ่น และมีเสืีอคลุมกันฝน เพื่อประสิทธิที่ดีในการทำงาน
สามารถป้องกันเสียงที่ดังเกินกำหนด มีหน้ากากปิดจมูกเพื่อกรองอากาศและฝุ่น และมีเสื้อคลุมกันฝน