ลิฟท์ยกอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชรดล เอนอ่อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิพล วงษ์ธรรมปวส.
2นาย โกวิทย์ ทักษิณปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันโลกโลกของเราได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีและของอำนวยความสะดวก และได้มีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา และคิดค้นสิ่งใหม่ๆในการพัฒนาเครื่องทุ่นแรงเพื่อลดต้นทุนและแรงงานคนในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแขวนในตำแหน่งที่สูง และต้องใช้การยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถยกขึ้นทางบันไดและออกทางประตูหรือหน้าต่างได้ จึงต้องใช้ยกขึ้นทางระเบียง ด้านข้างอาคาร หรือยกขึ้นในที่สูง คณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้ประดิษฐ์พัฒนาต่อยอดลิฟท์ยกอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานในที่สูง ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดแรงงานคนในการทำงานได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลิฟท์ยกอัตโนมัติใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยควบคุมการทำงานขึ้นลงของลิฟท์ด้วยระบบรีโมทอินฟาเรด ทำให้มีความปลอดภัยสูง ลิฟท์ยกอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการใช้งานในที่สูงและแคบ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร และการเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่จากชั้นล่างขึ้นชั้นบน ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ซ่อมแซมรอยร้าวอาคาร ทาสี และการขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้า โดยลิฟท์ยกอัตโนมัติสามารถทำงานด้วยคนสองคนได้ ทำให้งานไม่สะดุด ช่วยลดเวลาในการทำงานโดยไม่ต้องใช้นั่งร้าน จึงเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงานคนได้ และลิฟท์ยกอัตโนมัติสามารถถอดประกอบเพื่อการขนย้ายที่สะดวก
1. ลดความเสี่ยงในการทำงานในที่สูง ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น
2. ได้เครื่องจักรกลไว้ผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงาน
3. ช่วยลดการลดอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง
4. ช่วยลดต้นทุนแรงงานคน
5. ใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอน