มอเตอร์เจนเนอเรเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมคเน ผึ้งย้อยอุตสาหกรรม
2นาย วัฒนา ศักดิ์ศศิธรอุตสาหกรรม
3นางสาว มนัสชนก ศิละวงษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาตรี ล้วนรอดปวช.
2นาย ภานุพงษ์ ชนะใจวัฒนาปวช.
3นาย ธนวัฒน์ มั่นคงปวช.
4นางสาว กัญญา เนียมชื่นปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ ทันสมัยปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง มอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อคิดหา พลังทดแทนเพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพราะโดยปกติใช้ไฟฟ้าจากตามบ้านเรือน คณะจัดทำเลยจัดทำ มอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ ขึ้นมา ช่วยประหยัดไฟ ประหยัดเงิน ในระยะยาวทั้งนี้ยังสามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้ ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชากรที่สนใจทั่วไป และ อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปต่อยอดในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผลการทดลอง ไฟออก 31.1 V ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ 12 V สามารถปั่นไฟออกมาได้ 31.1 V

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่บางครั้งกระตุ้นตัวเองได้ ซึ่งหมายความว่าขดลวดสนามถูกใส่กำลังจากกระแสที่ผลิตโดยตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง ขดลวดสนามจะถูกเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือแบบ ขนานกับขดลวดของอาเมเจอร์ เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มจะทำงานในตอนแรก อำนาจแม่เหล็กขนาดเล็กที่ยังค้างอยู่ในแกนเหล็กจะให้สนามแม่เหล็กเพื่อสตาร์ทเครื่อง ทำให้เกิดกระแสขนาดเล็กในอาเมเจอร์ กระแสนี้จะไหลผ่านขดลวดสนาม, ไปสร้างสนามแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะสร้างกระแสขนาดใหญ่กว่าในอาเมเจอร์ กระบวนการ"bootstrap"นี้ดำเนินต่อไปจนกว่าสนามแม่เหล็กในแกนกลางมีระดับมากพอจนอิ่มตัว และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะมั่นคงในการจ่ายพลังงานออกไป
1 เพื่อเป็นการนำมาประยุกต์ใช้ประรถยนต์ในอนาคต
2 สามารถผลิตกระแสไฟใช้ได้เอง สามารถพกพาได้