อุปกรณ์แจ้งเตือนจุดมอเตอร์ไซด์ล้ม

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้รถมอเตอร์ไซด์เป็นจำนวนมาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซด์มาเป็นอันดับแรกของทุกปี ผู้ประสบอุบัติเหตุจำนวนมากที่อาการทรุดหนักจากการเข้าปฐมพยาบาลล่าช้า อุปกรณ์แจ้งเตือนจุดมอเตอร์ไซด์ล้มมีเซนเซอร์การล้มและระบบจีพีเอสที่จะแจ้งไปยังระบบไลน์ทันทีที่มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ล้ม โดยแจ้งชื่อผู้ประสบเหตุและตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซด์ ใฃ้พลังงานจากแบตเตอรี่ของรถ เมื่อมีการล้มเอียงของตัวรถมอเตอร์ไซด์ อุปกรณ์แจ้งเตือนจุดมอเตอร์ไซด์ล้มจะแจ้งพิกัดจีพีเอสและชื่อของผู้ประสบอุบัติเหตุผ่านแอพิเคชั่นไลน์
แจ้งเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ล้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากรอุตสาหกรรม
2ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่องอุตสาหกรรม
3นาย มนัส จันนามอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สรรพกร อุยตระกูลปวส.
2นางสาว วาสนา หนวดพรมปวส.