น้ำ "ม่วงจี๊ด"

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำ “ม่วงจี๊ด” ได้ดำเนินการทดลองและผลจากการวิจัยพบว่า สูตรที่ได้ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ คือ สูตรน้ำส้มจี๊ดคั้นสด 40 กรัม มีความเปรี้ยวในระดับที่ความชอบมาก และผู้ชิมส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำ “ม่วงจี๊ด” ที่มีปริมาณน้ำส้มจี๊ดสด 40 กรัม มีความชอบต่อผลิตภัณฑ์ปานกลาง ( x ̅ = 7.62 , S.D. = 1.049) ตามด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีการยอมรับโดยรวมทั้งสี กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดชอบในระดับปานกลาง ( x ̅ = 7.87 , S.D. = 0.741)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำ “ม่วงจี๊ด” ที่ได้มีสีม่วง ไม่มีตะกอน หอมกลิ่นสมุนไพรและส้มจี๊ดไม่มีรสขม ไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดื่มในขณะเย็นจัดหรือเป็นเกล็ดหิมะ ให้ความสดชื่นดับกระหาย
อัญชันช่วยบำรุงสายตา แก้ฟกช้ำ รักษาอาการผมร่วง ตะไคร้ช่วยขับลม ขับปัสสาวะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ส้มจี๊ดมีวิตามินซีสูง แก้ไอ ขับเสมหะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธนพร เปรมประเสริฐประมง
2นาง บุญนำ ตันธนกุลเกษตรกรรม
3นาย ธีภพ เสือคำรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรนุช ทับทองปวช.
2นางสาว ปรารถนา ปานจันทร์ปวส.