เครื่องขาร์ตพลังงานมือถือจากเครื่องออกกำลังกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประดิษฐ์ โชติไธสงอุตสาหกรรม
2นาย สมบูรณ์ สาลำอุตสาหกรรม
3ดร. อลงกรณ์ เลิศปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรวุฒื วาระรัมย์ปวส.
2นาย วันชัย เชื่อมรัมย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การออกกำลังกายด้วยเครื่องปั่นแบบถีบเป็นการเผาผลาญพลังงานจากส่วนเกินในร่างกายให้สูญเสียไป จากการออกแรงทางกลในการปั่นเครื่องออกกำลังกาย ให้เปลี่ยนกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าคืนได้โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถชาร์ตพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท แบตเตอรี่มือถือที่ใช้ที่มีแรงดันไฟตรงเพียง 5 โวลต์ และกระแสชาร์ตประมาณ 1 แอมป์แปร์ได้ คิดเป็นกำลังเครื่องเนิดไฟฟ้าเพียง 5 วัตต์ เท่านั้น สามารถคืนพลังงานกลทีเกิดจากการออกกำลังกายให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่มือถือ หรือเก็ยสะสมใส่เพาเวอร์แบงค์และนำมาใช้งานกับโทรศัพท์มือได้ คิดเป็นพลังงานเฉลี่ย ประมาณ 1000 mA-h

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการทดสอบ ในสภาพการออกกำลังกายปกติ ของกลุ่มผู้ออกกำลังกายทั่วไป วัดแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดอยู่ระหว่าง 8-30 โวลต์ ต่อผ่านวงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าไว้ที่ระดับ 5.5-6.0 โวลต์ เพื่อชาร์ตแบตเตอรี่มือถือ หรือ เพาเวอร์แบงค์ ได้
กระแสขาร์ท ประมาณ 500-1,200 mA ซึ่งตรงกับสภาพการชาร์ตพลังงานมือถือที่ใช้งานทั่วไป แสดงให้เห้นว่า ผู้ออกกำลังกายสามารถชาร์ตพลังงานมือถือจากเครื่องออกกำลังกายได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเผาผลาญไปกับการออกกำลังกายเพื่อลดส่วนเกินหรือเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สามารถนำพลังงานเหล่านี้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก อย่างเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก