เครื่องดัดไม้เเขวนเสื้อ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการทำโครงการ การสร้างเครื่องดัดไม้เเขวนเสื้อ เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมรายได้ ซึ่งสามารถทำไม้เเขวนเสื้อจำหน่ายซึ่งทำจากอลูมิเนียม เพราะมีความทนทานกว่าเส้นลวดธรรมดาเเละไม่ทำให้เกิดสนิม วิธีการดำเนินงานประกอบไปด้วยการสร้างเครื่องดัดไม้เเขวนเสื้อ ที่มีส่วนประกอบหลายอย่างทางด้านการทำ(จิ๊ก)หรืออุปกรณ์จับยึด ซึ่งมีส่วนประกอบวิธีการดังนี้ นำอลูมิเนียมมาตัดขนาดความยาวด้วยกรรไกเเละนำอลูมิเนียมมาดัดด้วยจิ๊กเพื่อขึ้นรูปของไม้เเขวน จิ๊กจะมีทั้งหมดสามตัว ขั้นตอนคือขึ้นหัวโครงงอของไม้เเขวนเสื้อส่วนขั้นตอนต่อไปจะขึ้นโครงด้วยจิ๊กจำนวน2ตัว จิ๊กจับยึดจะทำให้ชิ้นงานมีรูปลักษณะที่โครงเหมือนกันทุกตัว วิธีการใช้งานให้สามารถสร้างประโยชน์เข้ากับการออกเเบบรูปทรงให้เหมาะสมกับการหาคุณภาพการสร้างเเบบสอบถามประเมิณคุณภาพการสร้างเเละนำเเบบสอบถามประเมิณคุณภาพการสร้างโดยมีผู้เชี้ยวชาญ5ท่านประเมิณคุณภาพเครื่องดัดไม้เเขวนเสื้อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ดัดไม้เเขวนเสื้อสามารถดัดไม้เเขวนเสื้อได้จำนวนมากเเละเคลื่อนย้ายได้สะดวกเพราะโต๊ะทำมาจากเหล็กกล่องเหมาะสำหรับดัดไม้เเขวนเสื้อเพราะมีจิ๊กเป็นตัวจับยึดรูปทรงทั้งหมด
1. สามารถทำไม้เเขวนเสื้อได้จำนวนมาก
2. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้เเขวนเสื้อ
3. ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดรายได้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพัฒน์ จูจันทร์สามัญ
2นาย เอกลักษณ์ ตันติพิริยะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒินันท์ ศรีมันตะปวช.
2นาย วิศรุต แช่มช่อยปวช.
3นาย จิรโชติ วงศ์สมศรีปวช.
4นาย ดนัย บุญมาปวช.