ราวฝึกเดินกะลาสปาบำบัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กวินตรา ยืนยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ชนิดา อัศวภูมิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย บุญญฤทธิ์ ดอกบัวอุตสาหกรรม
4นาย ศรัญย์พจน์ คันยุไรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ภรตพงษ์ นามนนวลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญารัตน์ จำปาดงปวช.
2นางสาว ศิริวรรณ ขุ่มด้วงปวช.
3นางสาว สุพรรษณา กิติลาภปวช.
4นาย ธีระวุฒิ ลาดมีปวช.
5นาย นันทวิฒน์ เชื้ออุ่นปวช.
6นาย ธีรกานต์ เมฆกกตาลปวช.
7นาย ชัยวัตร ตรีเมตปวช.

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ราวฝึกเดินกะลาสปาบำบัด จุดประสงค์ของการวิจัย ได้อุปกรณ์ราวฝึกเดินกะบาสปาบำบัด เพื่อหาคุณภาพ และประสิทธิภาพของราวฝึกเดินบำบัด เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ราวฝึกเดินบำบัด ราวฝึกเดินบำบัด เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบำบัด และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน โดยออกแบบให้สามารถปรับระดับความสูงของราวจับได้ 80 – 110 เซนติเมตร ถอดประกอบได้ ตัวอุปกรณ์ทำจากไม้เนื้อแข็ง สามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีอุปกรณ์ที่มีรูปทรงคล้ายกะลาไม้ และกะลาดินเผาที่ใช้เทียนหอมจุดภายในกะลา เพื่อให้ความร้อนในการรักษาและบำบัด 3 ศาสาตร์ คือ การนวดฝ่าเท้า การประคบเท้าด้วยความร้อน และการบำบัดรักษาโรคด้วยกลิ่นหอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ราวฝึกเดินกะบาสปาบำบัด เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบำบัด และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน โดยออกแบบให้สามารถปรับระดับความสูงของราวจับได้ 80 – 110 เซนติเมตร ถอดประกอบได้ ตัวอุปกรณ์ทำจากไม้เนื้อแข็ง สามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีอุปกรณ์ที่มีรูปทรงคล้ายกะลาไม้ และกะลาดินเผาที่ใช้เทียนหอมจุดภายในกะลาความร้อนในการรักษาและบำบัดด้วยการปะคบร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ได้ผลเร็วขึ้น
1. ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินได้รับการทำกายภาพบำบัด และฟื้นฟูให้ดีขึ้น
2. ราวฝึกเดินบำบัด มีคุณภาพใช้งานได้จริง และราคาถูก
3. ผู้ป่วยที่รับการบำบัด ฟื้นฟูด้วยราวฝึกเดินบำบัด มีสุขภาพแข็งแรง แจ่มใส สามารถเดินได้เป็นปกติ