เครื่องเจาะหลุมปลูกต้นไม้ด้วยไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากการใช้แรงงานคนในการขุดหลุมดินเพื่อทำการเกษตรต้องใช้แรงมากทำให้เกิดการเมื่อยล้าหากมีการขุดหลุมดินที่มีจำนวนมาก เราจึงคิดเครื่องขุดหลุมขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ เพื่อลดระยะเวลา และทุ่นแรงงานและเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องสำหรับขุดเจาะดิน หรือขุดหลุมใช้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ทุ่นแรง เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานคล้ายสว่านเจาะดินเหมาะสมขุดดินเพื่อการเกษตร
ใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงและเวลา ในการประกอบการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ แก้วพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย ธีระ มูลมงคลอุตสาหกรรม
3นาย ประณต หารวิชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร เก่งกล้าปวช.
2นาย ศักรินทร์ สุขวงค์ปวช.
3นาย นราธิป โตสวัสดิ์ปวช.
4นาย โสภณ เทียนไชยปวช.
5นาย กิตติชัย สร้อยสมปวช.