ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ระเบียบ ลำงามสามัญ
2นางสาว รจนา วงศ์จันทร์สามัญ
3นาง ชุติมณฑน์ พวงมะลัยสามัญ
4นาย ชาญชัย ลำงามอุตสาหกรรม
5นางสาว จิราพร พันธ์วัตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ถิรวัฒน์ โสมมาปวช.
2นางสาว อุบลรัตน์ ช่วยสุขปวช.
3นางสาว อภิสมัย จันทะเสนปวช.
4นางสาว วิภา ยศบุญปวช.
5นางสาว อรอนงค์ ไม้น้อยปวช.
6นางสาว สุนันธนาภรณ์ พุทธาปวช.
7นางสาว ดอกคูณ พันแสนปวส.
8นางสาว มนต์ทิรา อัจฉยาปวส.
9นาย กิตติธัช บำเพ็ญปวส.
10นาย ชัยณรงค์ สรรพคุณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วัตถุดิบที่เหมาะในการทำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าวแห้ง 3,700 กรัม รำอ่อน 400 กรัม ผักตบชวาแห้งสับละเอียด 400 กรัม จุลินทรีย์ (EM) 10 มิลลิลิตร น้ำตาลทรายแดง 28.5 กรัม สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 1.5 กรัม น้ำสะอาด 460 มิลิลิตร จะได้ปุ๋ยมีลักษณะอ่อนนุ่มและเปื่อยยุ่ย ไม่สามารถจับตัวเป็นก้อน มีความชื้น มีสีน้ำตาลเข้ม และไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้แทนปุ๋ยคอกทั่วไปแต่ใช้ปริมาณน้อยกว่าแล้วมีประสิทธิภาพดีกว่า 3 เท่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้รู้จักกรรมวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบต่าง ๆ มากขึ้น
2. ได้อัตราส่วนของส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะ สำหรับการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าว
3. ได้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าว ที่สามารถพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้และสร้างรายได้
1. ได้รู้จักกรรมวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบต่าง ๆ มากขึ้น
2. ได้อัตราส่วนของส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะ สำหรับการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าว
3. ได้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าว ที่สามารถพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้และสร้างรายได้