เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วยติดเตียง (Wheelchair Lift)

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันแผลกดทับและช่วยเหลือผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ซึ่งมักจะมีผลเสียจากการนอนนานๆ เช่น แผลกดทับกล้ามเนื้อลีบและสมรรถภาพถดถอย เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วยติดเตียงมีหลักการทำงาน คือ สามารถควบคุมด้วย รีโมท เครื่องควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ยกขึ้นหรือยกลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วยติดเตียงสามารถยกน้ำหนักได้ไม่เกิน 80 กิโล และเมื่่อใช้เสร็จแล้วก็สามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่
ได้เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วยติดเตียง ช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วย ช่วยลดเวลาในการยกผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ช่วยลดอาการแผลกดทับของผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานาน ช่วยให้ทำความสะอาดหรือจัดเตียงนอนของผู้ป่วยได้สะดวกขณะที่ผู้ป่วยไม่ได้นอนอยู่ที่เตียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิชัย คงช่วยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจตนิพัทธ์ บัวทองปวช.
2นาย กิติพงศ์ ช้างงอินทร์ปวช.
3นาย คมศักดิ์ เอียดแก้วปวช.