บ้านไทยแลนด์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิติศักดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
2นาย สฤษดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
3นาย ชาญวิทย์ พลราชมอุตสาหกรรม
4นาย ณรัช พิมทองอุตสาหกรรม
5นาย อภิชัย แสงมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประภาวัฒน์ ยตะโคตรปวช.
2นาย กุลเดช แสนสุภาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

บ้านไทยแลนด์ 4.0 คือระบบที่สามารถทำให้คุณเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ในบ้านของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart phone ทุกที่ในโลก ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ หรือ ระบบสปริงเกอร์โดยระบบ บ้านไทยแลนด์ 4.0 นี้จะสามารถควบคุม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในที่อยู่อาศัยได้เกือบทุกอย่าง เช่น แสงไฟภายในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถควบคุมระยะไกลได้ ที่มาพร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ที่จะคอยเตือนภัยคุณ เช่นตัวเซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในที่อยู่อาศัยได้เกือบทุกอย่าง เช่น แสงไฟภายในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถควบคุมระยะไกลได้ ที่มาพร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ที่จะคอยเตือนภัย
ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart phone