กระถางต้นไม้ Recycle

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ถาวร ลมสุขะ คอุตสาหกรรม
2นาย ทวีเกียรติ จันทะอุตสาหกรรม
3นาย จักรพรรณ ธรรมคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุเดช ปะวันทะกังปวช.
2นางสาว ปนัดดา ทะสูรย์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

กระถางต้นไม้ Recycle หมายถึง หมายถึง"ภาชนะที่มีปากกว้างรูปแบบต่างๆ ใช้สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ" ทำมาจากดิน หรือ พลาสติกหรือ เซรามิก มีรูระบายน้ำที่ก้น และมี ถาดรองรับน้ำเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปตามความนิยมใช้สำหรับตกแต่งสภาพภายในอาคารให้สวยงามเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำให้เศษผ้านั้นกลายเป็นชิ้นงาน นั่นคือ กระถางต้นไม้ที่ทำจากผ้าขนหนูการทำกระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูซึ่งเป็นการประดิษฐ์สิ่งของโดยการนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้โดยการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูนี้เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ต้องลงทุนมากและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของกระถางต้นไม้ Recycle คือ ช่วยเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่เหลือใช้และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนได้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำและยังช่วยลดปริมาณขยะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่เหลือใช้และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนได้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำและยังช่วยลดปริมาณขยะ