กำยานไล่ยุงจากเปลือกทุเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปัญจรัศม์ ไตรภูริวัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สร้อยทิพย์ มีสุนทรปวช.
2นางสาว สุวนันท์ ม่วงวิจิตร์ปวช.
3นางสาว ณัฐพร พรมอ่อนปวช.

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยหน้าฝนเป็นช่วงของการวางไข่ของยุงลายและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกทุกๆบ้านหันมาใช้ยากันยุงอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของไพริทอยด์ จะส่งผลกระทบต่อประสาทอย่างรวดเร็ว ได้แก่ มึนงง ปวดศีรษะ คณะจัดทำจึงได้คิดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสามารถไล่ยุงและแมลง จึงได้คิดนำเปลือกทุเรียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น เพราะเปลือกทุเรียนมีคุณสมบัติสามารถไล่ยุงและแมลงได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกำยานที่มีส่วนผสมของเปลือกทุเรียนมีคุณสมบัติไล่ยุงและเเมลงได้มีกลิ่นหอมของสมุนไพร
สามารถไล่ยุงและแมลงได้ ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี