อุปกรณ์เตือนไฟรั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โชติมา ธาราดลอุตสาหกรรม
2นาย นนทัชกร พรรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย เอกพล หาดทวายการอุตสาหกรรม
4นาย พีรวิชญ์ นรินทร์นอกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรวัฒน์ สุดใจปวช.
2นาย กฤษฎา โชคสมัยปวส.
3นางสาว ทักษิณา มาสะธรรมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เมื่อมีไฟฟ้ารั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้า จากการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนไฟรั่วนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะจะช่วยปกป้องอันตรายจากการโดนไฟฟ้าดูด และป้องกันอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตของผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์เตือนไฟรั่ว อุปกรณ์เตือนไฟรั่วใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และเมื่อมีไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีเสียงเตือน และหลอด LED ในการเตือน
เตือนไฟรั่วด้วยเสียง ลดปัญหาการถูกไฟดูดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว