อุปกรณ์หั่นผลไม้เอนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันในเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น จึงทำให้ในชีวิตประจำวันมีความสะดวกขึ้นเราจึงได้พัฒนาอุปกรณ์หั่นเอนกประสงค์ขึ้นมา จากปกติจะใช้มีดบางธรรมดา ผ่าแตงโมให้เป็นชิ้นซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าและเกิดการเลอะเทอะในการหั่นผลไม้ เราจึงคิดค้นอุปกรณ์เอนกประสงค์ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการหั่นผลไม้และทำให้ผลไม้ที่หั่นนั้นมีรูปทรงที่สวยงามน่ารับประทานมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการหั่นผลไม้และทำให้ผลไม้ที่หั่นนั้นมีรูปทรงที่สวยงามน่ารับประทานมากขึ้น
ทำให้ในชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัยและง่ายต่อการเก็บรักษา ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
1.อุปกรณ์หั่นผลไม้อเนกประสงค์สร้างขึ้นจากสแตนเลส
2.สามารถหั่นผลไม้ได้สะดวกมากขึ้น
3.สามารถใช้งานได้กับบุคคลที่มีอาชีพขายผลไม้หรือตกแต่งผลไม้ในภัตคาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ นุชพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุเดช เพ็ชรทิพย์ปวส.
2นาย ศักรินทร์ มุ่งอาษาปวส.