น้ำพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตติกร จันทมาศศิลปกรรม
2นางสาว จิณณ์อธิป ทองมีวงศ์คหกรรม
3นางสาว พันทิวา ตันประเสริฐ-
4นาย ภูริดล ภูสอดสีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพาณี ไทยจันอัดปวส.
2นางสาว จิดาภา ศุภเนตรปวส.
3นาย อภิวัฒน์ เหล่ามีปวส.
4นาย พีรยุทธ อ่วมคำปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพร เป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้ม อาหารสุขภาพ สามารถรับประทานคู่กับผักสดหรือทานเล่น ได้ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ปลาทับทิมแม่น้ำ น้ำตาลหญ้าหวาน พริกแกง น้ำตาลปี๊บ น้ำปลา และสมุนไพร 5 ชนิด ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบเตย และใบโหระพา น้ำพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนดาวเรือง เนื่องจากชุมชนนี้เลี้ยงปลาทับทิมแม่น้ำจำหน่ายเป็นอาชีพ แต่เนื่องจากถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา จึงเกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแก่ชุมชนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพรเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้สูงอายุ เนื่องจากน้ำพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพร ไร้การปรุงแต่งด้วยไขมัน และใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติ ผ่านการทดสอบจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลรายงานการทดสอบ ได้คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค ให้พลังงาน 70 กิโลแคลอรี รวมทั้งผลการทดสอบการปนเปื้อน จากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ. 2543 ข้อ9 เรื่องแกงและน้ำพริกต่างๆ ปราศจากสารปนเปื้อน และผลิตภัณฑ์นี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
โปรตีนสูง ไขมันต่ำ รสชาติอร่อย ลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด
ป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันโรคหัวใจ