ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
2นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
3นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม
4นางสาว กมลรัตน์ ผ่องใสคหกรรม
5นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อาซีซะ สูโระปวช.
2นางสาว วิภาวี ธนูสังข์ปวช.
3นางสาว อัฟนาน สะแมปวช.
4นางสาว นูรินทร์ บูเกะเจ๊ะลีปวช.
5นางสาว นาปีสะ มะลีปวช.
6นาย ธนวัฒน์ อินทวิเชียรปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำข้าวแผ่นทอดกรอบจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ โดยใช้ข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองร่วมกับโอคารา พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบที่อัตราส่วนของแป้งมีสีต่อแป้งสาลี ที่อัตราส่วน 75 : 25 เป็นสูตรที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับมากที่สุด และยังมีความกรอบเพิ่มมากขึ้น 2) การเติมโอคารา ร้อยละ 5 ของน้ำหนักแป้ง เป็นสูตรที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับมากที่สุด 3) ผลิตภัณฑ์ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ รสรสสาหร่ายและรสซาวครีม ที่ระดับร้อยละ 2 (ร้อยละโดยน้ำหนัก) นั้น ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสทั้งคุณลักษณะทางด้านสี กลิ่น รสชาติ และการยอมรับโดยรวมสูงสุด  

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนำข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ทั้ง 4 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวเล็บนกปัตตานี ข้าวหอมกระดังงา ข้าวสังข์หยด และข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยวพองกรอบซึ่งในผลิตถัณฑ์มีการเติมโอคารา ที่มีการดูดซับน้ำมันน้อยกว่าขนมขบเคี้ยวแบบทอดชนิดอื่นๆ
ข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองมีสารแอนโธไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญและมีธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวขาว พร้อมทั้งโอคารา ที่นอกจากทำให้ผลิตภัณฑ์ลดการอมน้ำมันแล้ว ยังเพิ่มใยอาหารได้ด้วย