มิกซ์เวจจี้ชีท ผักรวมแผ่นอบกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มินทร์ธิดา กุแก้วคหกรรม
2นางสาว แสงจันทร์ แหล่งหล้าสามัญ
3นาย อภิชัย สาระสิทธิ์คหกรรม
4นางสาว ดวงดาว จันทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุธารัตน์ ศรีทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วริศรา รักษ์ทองปวช.
2นาย กรวิชญ์ คำพุปวส.
3นางสาว กันติยา สถิตสุขปวส.
4นางสาว ลัดดาทิพย์ อุปมาปวส.
5นางสาว วรรณวลี อิ้มคำปวส.
6นางสาว ธิพย์ธัญญา วิเชียรปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มิกซ์เวจจี้ชีท ผักรวมแผ่นอบกรอบ เสริมฟลาโวนอยด์จากหอมแดง มีแนวคิดจากที่ใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรยังคงมีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณสูง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร คณะผู้ทำวิจัยจึงได้มีแนวคิดนำผักเหลือทิ้งและกากผักต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ก้านและเปลือกคะน้า เปลือกและกากมะเขือเทศ กากและไหมข้าวโพด มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์มิกซ์เวจจี้ชีท ผักรวมแผ่นอบกรอบ เสริมฟลาโวนอยด์จากหอมแดง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ผักรวมแผ่นอบกรอบ มีคุณภาพที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
ใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นในเชิงพาณิชย์