อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุพิชญ์ แก้วเนตรสามัญ
2นางสาว บังอร มะเดื่ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรยา สิงห์ทองปวช.
2นางสาว ลักษิกา ภูมิชัยปวช.
3นางสาว จิราวรรณ ปันลาปวช.
4นางสาว กรรทิมา ประคองกิจปวช.
5นางสาว พัชรพร สมเสนาะปวช.
6นาย ยุทธนา เทวาปวส.
7นาย ธนิตพงศ์ พลศักดิ์หาญปวส.

ประเภท :

บทคัดย่อ

ข้าวทิพย์เป็นอาหารตามประเพณีข้าวสารท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีส่วนประกอบของธัญพืชหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ช่วยบำรุงประสาทและสมอง ช่วยบำรุงผิวพรรณ เห็ดมีส่วนช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆ ให้ทำงานเป็นปกติ จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวทิพย์วัยใสเสริมเห็ด เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภค และยังเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ข้าวทิพย์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวทิพย์วัยใสเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่นำเอาข้าวทิพย์ที่พบได้ตามประเพณีบุญข้าวสารทมาเพิ่มเห็ดใส่ในข้าวทิพย์ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายและเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นโดยการเคลือบช็อกโกแลต ให้น่ารับประทานมากขึ้น
1. ได้ทราบกรรมวิธีการผลิตข้าวทิพย์วัยใสหรือข้าวทิพย์ธัญพืชเสริมเห็ด
2. ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวทิพย์วัยใสที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
3. เพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในข้าวทิพย์
4. เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการลดหรือต้องการเลิกสูบบุหรี่
5. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกาย