สบู่ไวท์พลัสจากสารสกัดธรรมชาติ (White Plus Soap)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิยะทิพย์ หนูแก้วสามัญ
2นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
3นางสาว ฐานันญา นิจจำรูญสามัญ
4นาย สหชาติ สุดเรืองสามัญ
5นาย เอกศาสน์ รอดเนียมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วริศรา นระโตปวส.
2นางสาว ศิริรัตน์ คงแก้วปวส.
3นางสาว อรอุมา ราชบุดสีปวส.
4นางสาว โชติกา วัชรางกูรปวส.
5นางสาว สไบทิพย์ รักนิ่มปวส.
6นางสาว ไพเราะ ไชยวรรณปวส.
7นางสาว วิมลศิริ ดำแก้วปวส.
8นางสาว วีนัส ทองนอกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สบู่ไวท์พลัสจากสารสกัดธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำสบู่จากสารสกัดธรรมชาติและเพื่อศึกษาความความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความแข็งตัวจากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำสบู่จากสารสกัดธรรมชาติ คือ สูตรที่ 1 น้ำมันพืช (น้ำมันมะพร้าว น้ำมันแก่นปาล์ม น้ำมันรำข้าว น้ำมันคาโนล่า และน้ำมันมะกอก) 80 กรัม สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 27 โดยมวล 42 กรัม น้ำหมักกรดอินทรีย์จากกะหล่ำปลี 5 กรัม และน้ำหมักจากแก่นมะหาด 5 กรัม ได้สบู่ที่มีสีขาวขุ่น มีกลิ่นเล็กน้อย เนื้อสบู่แข็งตัวและมีรูปทรงคงที่ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ พบว่าคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
1. สบู่จากน้ำมันน้ำมันมะพร้าว น้ำมันแก่นปาล์ม น้ำมันรำข้าว น้ำมันคาโนล่า และน้ำมันมะกอก ผสมสารสกัดกรดอินทรีย์จากกะหล่ำปลี และสารสกัดจากแก่นมะหาด
2.สบู่ไวท์พลัสจากสารสกัดธรรมชาติ น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม
3.คุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิว ช่วยในการผลัดเซลล์ผิว นอกจากนี้ยังช่วยทำให้สีผิวจางลง กระจ่างใสอย่างป็นธรรมชาติ และสุขภาพดี
สบู่ไวท์พลัสจากสารสกัดธรรมชาติ ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าและร่างกาย