สถานีพลังงานทางเลือก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระชัย ชูชื้นอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธนา จันทศิลาอุตสาหกรรม
3นาย วสันต์ พากุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ดา เวียงอินทร์ปวช.
2นาย พิษณุ สุรรักษ์ปวช.
3นาย เลอสรร ผาอ่อนปวช.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ความคิดริเริ่มในการสร้างสถานีพลังงานทางเลือกโดยเริ่มจากการสังเกตเห็นผู้คนส่วนมากต้องใช้เทคโนโลยีในสมัยนี้ จึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาที่จะช่วยให้ภายในสถานศึกษาประหยัดค่าไฟจากการที่นักเรียนต้องไปชาร์จแบตโทรศัพท์และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นสถานีพลังงานทางเลือกขึ้นมา โดยให้สถานีพลังงานทางเลือกนี้สะดวกต่อการใช้งานและ ปลอดภัย ใช้งานง่าย เหมาะสมกับการใช้งานเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้
1. สามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
3. มีความปลอดภัยในการใช้งานสถานีพลังงานทางเลือก
4. สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้