เข็มขัดพยุงรักพยุงใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิยะดา ศรีเงินถมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ทิพวรรณ มากทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ขนิษฐา ยอดสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อับดุลฮาเลม อาแวบือซาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง พัตราภรณ์ บุญไชยสุริยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัสรี มูซอปวช.
2นางสาว จีรวรรณ ไชยสองปวช.
3นางสาว พรทิพา สาและปวช.
4นางสาว อานียา อิมำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการนำการทำงานหลากหลายอาชีพในปัจจุบัน มีความเสี่ยงต่อโรคอาการปวดหลังค่อนข้างมาก เนื่องจากใน ยุคปัจจุบันค่าครองชีพค่อนข้างสูงคนส่วนใหญ่ต้องทำงานแข่งกับเวลา จนลืมดูแลเรื่องสุขภาพ “โรคปวดหลัง” จึงเล็งเห็นความสำคัญของเข็มขัดพยุงหลังนี้เป็นการลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการปวดเมื่อยหลัง และทำให้หลังตรง เพิ่มบุคลิกภาพให้ดูมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ผลิตสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

3. เข็มขัดพยุงหลังช่วยป้องกันกระดูกสันหลัง และหน้าท้องเพื่อลดการปวดหลัง หรือเสียวกล้ามเนื้อแผ่นหลัง
4. ช่วยผ่อนแรง สำหรับผู้ที่ยกของหนัก
5. ระบายอากาศได้ดี สามารถสวมใส่ได้ตลอดวัน
1. ช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังโค้งและงอมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหลัง
2. ช่วยป้องกันอาการหลังค่อมได้