เครื่องล้างขมิ้นตะไคร้และพืชหัว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการปลูกตะไคร้และขมิ้นสำหรับทำเครื่องแกง หรือปรุงอาหารยังมีความจำเป็นต้องใช้ตะไคร้ ในการเป็นเครื่องแกงประกอบอาหารสำหรับคนไทย การขุดตะไคร้มาปรุงอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดด้วยหัวฉีดแรงๆ ดินที่ติดต้นตะไคร้จึงจะหลุดออกเครื่องล้างตะไคร้ เป็นเครื่องที่เคลื่อนย้ายติดตั้งการใช้งานได้ง่าย สะดวกในงานทำงานสามารถล้างต้อนตะไคร้ได้อย่างรวดเร็วภายใน หนึ่งนาทีต้นตะไคร้ก็สะอาดพร้อมนำมาประกอบปรุงอาหารได้ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องเรือน ที่สะดวกเร็วในการทำงานเหมาะกับแม่บ้านยุคปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตะไคร้และขมิ้นสำหรับทำเครื่องแกง หรือปรุงอาหารยังมีความจำเป็นต้องใช้ตะไคร้ ในการเป็นเครื่องแกงประกอบอาหารสำหรับคนไทย การขุดตะไคร้มาปรุงอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดด้วยหัวฉีดแรงๆ ดินที่ติดต้นตะไคร้จึงจะหลุดออกเครื่องล้างตะไคร้ เป็นเครื่องที่เคลื่อนย้ายติดตั้งการใช้งานได้ง่าย สะดวกในงานทำงานสามารถล้างต้อนตะไคร้ได้อย่างรวดเร็วภายใน หนึ่งนาทีต้นตะไคร้ก็สะอาดพร้อมนำมาประกอบปรุงอาหารได้ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องเรือที่สะดวกเร็วในการทำงานเหมาะกับแม่บ้านยุคปัจจุบัน
ดินที่ติดต้นตะไคร้จะหลุดออกเครื่องล้างตะไคร้ เป็นเครื่องที่เคลื่อนย้ายติดตั้งการใช้งานได้ง่าย สะดวกในงานทำงานสามารถล้างต้อนตะไคร้ได้อย่างรวดเร็วภายใน หนึ่งนาทีต้นตะไคร้ก็สะอาดพร้อมนำมาประกอบหรือปรุงอาหารได้ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่สะดวกเร็วในการทำงานเหมาะกับแม่บ้านยุคปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุธิชัย ชัยสิทธิ์อุตสาหกรรม
2นางสาว สันสนีย์ จะกอสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรยุ โสมลปวช.
2นาย ธีรยุทธ์ จินนุภาษปวช.
3นาย นัฐสิทธิ์ ประพฤติปวช.
4นาย ทักธิศักดิ์ จงจิตรปวช.
5นาย ภูวิทย์ รักชิตรปวช.