มีดกรีดยางตัดไม่หัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำสามัญ
3นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร เพชรหวลปวส.
2นาย ปิยะ ขาวมันปวส.
3นาย ไชยยา ชุมผลปวส.
4นาย ทศพร เพชรฤทธิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากประสบการจริงที่ได้ประกอบอาชีพตัดยางในพื้นที่จังหวัดตรังรวมระยะเวลาทั้งหมด 9 ปี ได้พบเจอกับปัญหาในการกรีดยางบ่อยมากคือการกรีดหน้ายางแล้วเจอตุ่มไม้บริเวณหน้ายางจึงทำให้ปลายแหลมของมีดตัดยางหักส่งผลให้ไม่สามารถใช้มีดตัดยางได้ต่อต้องเปลี่ยนมีดไหม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์คิดค้นมีดตัดยางตัดไม่หักนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของมีดกรีดยางตัดไม่หักมีลักษณะเหมือนมีดกรีดยางโดยทั่วไปแต่มีกลไกฝังอยู่ในด้ามจับสามารถยืดหดได้เมื่อตัดเจอตุ่มบริเวณหน้ายางทำให้ปลายแหลมของมีดตัดยางไม่หัก ส่วนด้ามสามารถยืดหดได้ตามความสูงของหน้ายางช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางให้มีมีดตัดยางที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพตัดยางและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางให้มีมีดตัดยางที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพตัดยางและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย