กล่องรับจดหมายอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในยุคปัจุบันกล่องรับจดหมายยังคงมีความจำเป็นสำหรับบ้านเรือน เพื่อใช้ในการรับฝากข่าวสารเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ เนื่องจากกล่องรับจดหมายมีลักษณะที่ปิดทึบ ทำให้เจ้าของบ้านสังเกตจดหมายที่อยู่ในตู้ได้ยาก อีกทั้งเมืองไทยนั้นอากาศร้อน ทำให้ลำบากที่จะเดินไปเช็คกล่องรับจดหมายที่หน้าบ้านอยู่บ่อยๆ เมื่อทิ้งจดหมายค้างไว้ในกล่องรับจดหมายเป็นเวลานาน อาจทำให้จดหมายสำคัญได้รับความเสียได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กล่องรับจดหมายอัจฉริยะ
1 สารมารถแปรสภาพตู้รับจดหมายธรรมดา ราคาต่ำมาเป็นตู้รับจดหมายไฮเทคที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้
2 ตู้รับจดหมายไฮเทคสามารถต่อยอดสู่ผลผลิตเชิงพาณิชย์ได้
3 ผู้ใช้ตู้รับจดหมายไฮเทคมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการลืมจดหมาย และลดการเสียหายของ จดหมายได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงศ์ สุทธิกุลสามัญ
2นาย ประพันธ์ ศิริธรรมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณะ มธุรพจน์เมธีกุลปวส.
2นาย มนต์ชัย เสมอภาคปวส.