ผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นจากไคโตซาน

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า 1) สูตรตำรับทีเหมาะสมที่สุดในการทำผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานคือสูตร B โดยจะทำให้ได้สบู่แผ่นที่มีค่า pH เท่ากับ 7 และมีลักษณะสีขาวขุ่น กลิ่นหอมปานกลาง เมื่อถูด้วยน้ำกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น ผิวสบู่เนียนเรียบแห้ง มีฟองมาก โดยร้อยละของส่วนผสมระหว่างกลีเซอรีน สารละลายไคโตซาน และน้ำผึ้งป่าที่เหมาะสมคือ 90:5:5 2) ไม่เกิดอาการแพ้และการระคายเคืองในกลุ่มผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นจากไคโตซานที่พัฒนาขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 3) ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่ารายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความชุ่มชื่นของผิวหน้าหลังใช้และความเนียนเรียบของผิวสบู่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นขนาด 5.5x9.5 เซนติเมตร 1 แผ่น สามารถใช้ล้างหน้าได้ 1 ครั้ง พกพาได้สะดวก
สามารถยับยั้งการเกิดสิว ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสและมีความชุ่มชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุพร สีเงินยวงสามัญ
2นางสาว จุฑารัตน์ บุญปัญญาสามัญ
3นาง อาซีซะ มรรคาเขตสามัญ
4นาง จิรัชญา กาญจนะอุตสาหกรรม
5นางสาว อัสมา หมอเต๊ะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นูรีย๊ะ พุ่มจันทร์ปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ กิ้มเส้งปวช.
3นาย ธนัท สืบสมปวช.
4นาย วัชรพงศ์ สาวะดีปวช.
5นาย อภิวัฒน์ แซ่เฮงปวช.
6นาย พงศกร สุขแก้วปวช.
7นางสาว ประภัสสร ชาวปลายนาปวช.
8นางสาว ธนัชชา ตูวิเชียรปวช.
9นาย นภเกตน์ มาตุเวชปวช.
10นางสาว ณดา แดงนวลปวช.