เปเปอร์ชูท

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากทางวิทยาลัยของผมมีงานกิจกรรมต่างๆค่อนข้างมากแต่ต้องยืมเคื่องยิงกระดาษผมจงเห็นว่าทางวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องใช้งานบ่อครั้งผมจึงมีความคิดที่จะทำโดยใช้จากถังแก๊ซขนาดเล็กที่ไม่ได้ใช่งานมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นเปเปอร์ชูตเพื่อให้ทางวิทยาลัยได้ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ 

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เปเปอร์ชูท
ใช้ในการเปิดงาน หรือพิธีต่างๆ
ไม่เกิดอันตรายเหมือนการจุดพรุดอกไม้ไฟ
สามารถนำสิ่งของที่ไม่ได้งานมาประดิษให้เกิดประโยชน์
ผู้ประดิษฐมีความรักความสามัคคีมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงศ์ สุทธิกุลอุตสาหกรรม
2นาย ประพันธ์ ศิริธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรมินทร์ บรรทัดธรรมปวช.
2นาย วัชรพล บุตรหมันปวช.
3นาย พรเทวา เทพณรงค์ปวช.
4นาย วุฒิพงศ์ สุขเกษมปวช.