เจลสมุนไพรลดไข้2in1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วัชรา จันทาสีสามัญ
2นาย อภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์อุตสาหกรรม
3นางสาว อ้อมใจ ขำหล่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นิตยา แสงระยับพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุดารัตน์ เทพทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภัสรา ตลอดไธสงปวส.
2นางสาว เปมิกา ลักษณ์วิชาญปวส.
3นางสาว นุจรีย์ ศรีพยัคฆ์ปวส.
4นางสาว ปานตา เฉลิมภาคปวส.
5นางสาว อัจฉริยพร คำอ่อนปวส.
6นางสาว สุพัตรา สุขแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการวิจัย พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของสารก่อเจลจากธรรมชาติ คือกรรมวิธีที่ T2 ประกอบด้วยเมือกแมงลักและว่านหางจระเข้ ที่มีอัตราส่วน 50:50 มีลักษณะของเจลคงรูปไม่แข็งจนเกินไป มีกลิ่นหอมของว่านหางจระเข้ เมื่อสัมผัสจะรู้สึกเย็นและให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว จากนั้นนำไปศึกษาหาประสิทธิภาพของเจลสมุนไพรลดไข้ 2 in 1 พบว่า แผ่นเจลสมุนไพรลดไข้ สูตรที่ 3 ช่วง 5 นาทีแรกอุณหภูมิลดลงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.52 องศาเซลเซียส และช่วง 10 นาที สามารถอุณหภูมิลดลงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.22 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงกับแผ่นเจลลดไข้ตามท้องตลาดสามารถลดอุณหภูมิได้ 1-2 องศาเซลเซียส และผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพรลดไข้ 2 in โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X = 3.94, S.D. = 0.55)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตสารก่อเจลจากธรรมชาติมีส่วนผสมเมนทอลเป็นองค์ประกอบเพื่อไปกระตุ้นประสาทในส่วนของตัวรับความเย็น (Cold receptor) ทำให้รู้สึกเย็น เจลสามารถดูดซับความร้อนหรืออุณหภูมิของร่างกายได้ดีอีกทั้งน้ำมันหอมระเหยจากหอมหัวแดงยังช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้อีกด้วย
1. เจลสมุนไพรสามารถลดไข้ได้
2. เจลสมุนไพรสามารถบรรเทาอาการคัดจมูกได้
3. เจลสมุนไพรสามารถบรรเทาอาการปวดได้
4. เหมาะสำหรับเด็กที่แพ้พอลิเมอร์สังเคราะห์หรือเจลสังเคราะห์
5. สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 1 ครั้ง โดยวิธีการแช่ตู้เย็น
6. เจลสมุนไพรผลิตจากเจลจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เอง