จักรยานกายภาพ 2 in 1

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง จำนวนสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นมากในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ อาการของโรคก็คือกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรงกว่าเดิมยังพอใช้งานได้ แต่ใช้งานได้น้อยกว่าปกติซึ่งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคจะมีวิธีหนึ่ง คือ การทำกายภาพบำบัด ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้ช่วยกันคิดค้นเครื่องที่ช่วยทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยเพื่อความสะดวกสบายในการทำกายภาพบำบัดให้สบายมากยิ่งขึ้น คือ จักรยานกายภาพบำบัดแขนและขา เพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของผู้ป่วย ช่วยเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ ไม่ให้ติด นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการกายภาพบำบัดแขนและขา
สะดวกสบายในการทำกายภาพบำบัด
สามารถทำกายภาพบำบัดได้ง่ายและรวดเร็ว
ช่วยลดเวลาการทำกายภาพบำบัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิชัย คุ้มแถวอุตสาหกรรม
2นาย สมพล ผลมูลอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ หอมเชยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนนท์ โยธามาตย์ปวช.
2นางสาว มีบุญญา เอี่ยมสุภาพงษ์ปวช.
3นาย ชัยวัฒน์ ศรีคงรักษ์ปวช.
4นาย สุทิวัส มามีไชยปวช.
5นาย หัสชัย วัฒนะปวส.
6นาย เอ๋ โจมวิไลศักดิ์ปวส.
7นาย ศราวุฒิ ช่างปลูกปวส.