โห่ ฮัน จือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วันทนีย์ สีทาเกษตรกรรม
2นาง รสสุคนธ์ แย้มดีเกษตรกรรม
3นางสาว สุขสิริ อินจันทร์เกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกวลิน แซ่หลอปวช.
2นาย ณัฐวร แซ่เฮ่อปวช.
3นางสาว นันทิยา แซว่างปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เครื่องดื่ม โห่ ฮัน จือ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้สกัดเข้มข้น โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางอาหารมากมาย มีส่วนผสมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ เห็ดหลินจือแดง และน้ำผึ้ง ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากการทดลองพบว่า เครื่องดื่มโห่ ฮัน จือ มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) เท่ากับ 6.70 ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด เท่ากับ 20.60 (Brix) ผู้ทดสอบชิมที่ใช้ในการทดลองเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร และประชาชนทั่วไปจำนวน 40 คนให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ร้อยละ 50 น้ำสกัดเห็ดหลินจือร้อยละ 25 น้ำผึ้งร้อยละ 25 เกลือร้อยละ 0.1 และCMC ร้อยละ 1.5 มากที่สุด โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านสี 4.55 คะแนน ด้านกลิ่น 3.55 คะแนน ด้านรสชาติ 4.17 คะแนน ด้านการแยกชั้น 4.17 คะแนน และด้านความชอบรวม 4.65 คะแนน อายุการเก็บรักษา 6 เดือน ราคาจำหน่ายต่อขวด (ปริมาตร 45 มิลลิลิตร) ราคา 35 บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ทำให้ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ รวมถึงช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะ มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูง เห็ดหลินจือ มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย แก้หลอดลม อักเสบเรื้อรัง มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด หัวใจ ช่วยให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด มีฤทธิ์ต้านตับ อักเสบ และช่วยให้นอนหลับ จึงใช้เสริมการรักษาใน ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันเลือดสูง ผู้สูงอายุที่เป็นโรค ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ น้ำผึ้งมีวิตามินอีที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ทำให้น้ำผึ้งมีคุณสมบัติในการเป็นสารยืดอายุการเก็บของอาหารได้
มีสารแอนโทรไซยานิน ต้านอนุมูลอิสระ มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูง สามารถช่วยขยายหลอดเลือด ทำให้เลือดสูบฉีดไปบำรุงสมองได้ดี มีวิตามินอีสูง