ระบบแจ้งเตือนลำดับคิว ผ่านโปรแกรมLine

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัฒน์ จักรปิงอุตสาหกรรม
2นาย รวีโรจน์ รัตนาอุตสาหกรรม
3นาย กิตตกร กองแก้วอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. วิศรุต ศรีทะโรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิระภรณ์ แสงทองปวส.
2นาย ชินวัตร สอนทองปวส.
3นาย สุรเชษฐ์ ใจบุญปวส.
4นาย ณัฐพล แซ่โซ้งปวส.
5นาย วรวุฒิ แสนซุ้งปวส.
6นาย นัฐพล วิริยะสุขปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบัน การใช้งานบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะต้องใช้งานระบบคิว เพื่อจัดลำดับ ซึ่งผู้รับบริการจะต้องนั่ง เฝ้ารอ ตลอดเวลา เพื่อ รอ ลำดับคิว ที่จะถูกเรียก จึงทำให้ไม่สะดวกหากมีภาระกิจอื่นๆ ดังนั้น ระบบแจ้งเตอนผ่านโปรแกรมLine จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสามารถไปทำภารกิจอื่นๆ โดยไม่ต้องนั่งรอ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแสดงผล การเรียกลำดับคิว.ในรูปแบบตัวเลขขนาดใหญ่่ และสามารถส่งข้อมูลลำดับคิว ผ่านโปรแกรม Line ไปยังผู้ใช้บริการ
สามารถแจ้งเตือนการเรียกลำดับคิว ผ่านโปรแกรม Line