อุปกรณ์เตือนการเกิดเหตุดินสไลด์

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทางคณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้น หาวิธีช่วยเหลือประชาชนด้วยวิธีการเตือนภัย โดยสร้างอุปกรณ์เตือนการเกิดเหตุดินสไลด์ และนำไปให้หน่วยงานต่างๆทดสอบ และใช้งาน ซึ่งจากการทดสอบพบว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือน และแรงสั่นนั้นมากระทบที่ตัวตรวจจับการสั่นสะเทือน ไม่ว่าจะสั่นด้วยวิธีการใดๆตัวตรวจจับการสั่นสะเทือนก็จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อพื้นดินมีการสั้นสะเทือน หรือมีแรงกระทำต่ออุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน ระบบจะทำงานโดยการส่งสัญญาณเตือน
อุปกรณ์ฯ มีขนาดความสูง 260 ซม. x ความกว้าง 63 ซม. x ความยาว 55 ซม. (สามารถเพิ่มความสูงได้)
1. ทราบผลของอุปกรณ์เตือนการเกิดเหตุดินสไลด์
2. ได้ช่วยเหลือสังคม ในด้านการเตือนภัย
3. เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนที่เพื่อลดการสูญเสียได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุวัฒน์ วงค์ป่านอุตสาหกรรม
2นาย ปราการ คันทะมูลอุตสาหกรรม
3นาย สมเดช เนตรทิพย์อุตสาหกรรม
4นาย กษิดิ์เดช กันอินทร์อุตสาหกรรม
5นางสาว อุไรลักษณ์ แก้วแก่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิสุทธิ์ แปงอุดปวช.
2นาย กมลภพ อักขระปวช.
3นาย ชัยกร ศรีเนาวรักษ์ปวส.