หมวกกันน็อคสะอาดด้วยโอโซน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทดอุตสาหกรรม
2นาง สุธีรา กล้วยไม้เจริญสามัญ
3นาย สมชาย ยิ้มนวลอุตสาหกรรม
4นาย พนา จั่นงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริพันธ์ ขวัญสกุลปวช.
2นางสาว สุชาดา เสวกศรยานนท์ปวช.
3นางสาว ปุณยวีร์ จารุภักดิ์ภิรมย์ปวช.
4นาย นิธิศ ชัยศิริปวช.
5นาย ภูมิภัทร ภูมิพันธ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมากและได้มีการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์โดยให้สวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ จนมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ จำเป็นให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อคร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่หมวกกันน๊อคที่สวมใส่นานๆ จะเกิดกลิ่นอับ และมีเชื้อโรคสะสมทำให้ผู้ที่สวมใส่มักมีเป็นโรคบนหนังศรีษะที่เรียกว่าซันนะตุ เป็นโรคติดต่อกันโดยการสัมผัส โดยการสวมใส่หมวกกันน๊อคร่วมกัน ผู้ประดิษฐ์จึงร่วมกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างก๊าซชนิดหนึ่ง คือก๊าซโอโซน ที่มีคุณสมบัติที่สามารถ ฆ่าเชื้อโรค และ กลิ่นเหม็นอับ ในหมวกกันน็อคได้ โดยใช้หลอดโอโซนที่เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศทำการเปลี่ยน O2 เป็น O3 หรือ โอโซน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์หมวกกันน็อคสะอาดด้วยโอโซน สามารถผลิตโอโซน ได้จากอากาศทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้ สามารถควบคุมได้ง่ายอย่างอัตโนมัติ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาต่ำมากและใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอันใหม่ เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ
สิ่งประดิษฐ์หมวกกันน็อคสะอาดด้วยโอโซนสามารถนำไปใช้ ฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดเชื้อโรคและกลิ่นเหม็น ในหมวกกันน็อค ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำปฎิกริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ก๊าซออกซิเจน ( O2 ) ซึ่งเป็นก๊าซบริสุทธิ์ จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี