อุปกรณ์ ลดปริมาณฝุ่นขนาด PM 2.5 สำหรับในอาคาร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักใสกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ฝุ่น PM 2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมครอน แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน และก๊าซต่างๆ สามารถผ่านเข้าไปในร่างกายเราลึกได้ถึงถุงลมปอด บางส่วนสามารถเล็ดรอดผ่านผนังถุงลมเข้าเส้นเลือดฝอยล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด และกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกาย เป็นสารก่อมะเร็งได้ ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ จึงคิดค้น อุปกรณ์ ลดปริมาณฝุ่นขนาด PM 2.5 สำหรับในอาคาร เพื่อช่วยลดอันตราย และปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขี้นจากฝุ่น PM 2.5

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในอาคาร เพื่อใช้ลดปริมาณฝุ่นขนาด PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายในตัวอาคาร ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 220 โวลด์ ควบคุมด้วยระบบตรวจจับปริมานฝุ่น PM 2.5 อัตโนมัติ ลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่การใช้งานในระดับปลอดภัย สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นในระบบมือถือ
1. ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ลดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่การใช้ชีวิตของผู้คน และลดความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ
2. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาฝุ่น P.M 2.5 ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในระดับชาติ
3. ใช้เป็นอุปกรณ์ประจำบ้านเรือน เมื่อเกิดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยพงศ์ วชิรมนตรีอุตสาหกรรม
2นาย สาทร ทองถึงอุตสาหกรรม
3นาย วิทยา จันทร์ศิริอุตสาหกรรม
4นาย สมชาย ยิ้มนวลอุตสาหกรรม
5นางสาว ผุสดี สารสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิธิศ ชัยศิริปวช.
2นาย ปริพันธ์ ขวัญสกุลปวช.
3นางสาว ลลิตา เสมดีปวช.
4นางสาว อภิชญา จิรบัญชาชัยปวช.
5นางสาว สุปราณี พวงเงินปวช.