ชาสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทิดพร รัตน์อมรชัยอุตสาหกรรม
2นาง เกษกนก นาคทับทีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุพัตรา จำนงค์ศาสตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จันทนา เสวตงามอุตสาหกรรม
5นาย ทศพล สิงห์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภณัฐ ชุติเชาวน์ปวช.
2นาย ธีรภัทร บุตร์เพชร์ปวช.
3นาย วรปรัชญ์ จามรเนียมปวช.
4นางสาว พิมพ์อร ศะรีวงษ์ปวช.
5นางสาว นฤภัค ธัญญเจริญปวช.
6นางสาว เจนจิรา พุ่มชุมแสงปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชาสมุนไพรเป็นการรวมกันของสมุนไพรที่มีประโยชน์มารวมกัน ได้แก่ ใบชา,ตะไคร้,มะละกอ,เห็ดหลิงจือแดงและเห็ดถังเช่าสีทอง โดยการศึกษาศึกษาคุณประโยชน์ และพัฒนาสูตรชาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วย รักษาโรคความดันโลหิตสูง,ล้างไขมันในลำไส้,ลดปริมาณน้ำตาลในเลือด,บำรุงตับ,ขับปัสสาวะ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้คล่องตัว ช่วยขยายหลอดเลือด ,ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรและป้องกันการเสื่อมสรรถภาพทางเพศ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองรับประทาน ชาสมุนไพร โดยความพึงพอใจของผู้รับประทาน ชาสมุนไพร ผลการวิจัยพบว่า ชาสมุนไพร มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ รสชาติกลมกล่อม มีค่าความหวาน ประมาณ 3% - 4% ซึ่งเป็นระดับที่ร่างกายสามารถน้ำไปใช้งานได้ และถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับชาสมุนไพรกับชาที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ชาสมุนไพรนั้นจึงเป็นทางเลือกใหม่ ของการรับประทานชาเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาสมุนไพรสำหรับชง คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ รักษาโรคความดันโลหิตสูง,ล้างไขมันในลำไส้,ลดปริมาณน้ำตาลในเลือด,บำรุงตับ,ขับปัสสาวะ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้คล่องตัว ช่วยขยายหลอดเลือด ,ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรและป้องกันการเสื่อมสรรถภาพทางเพศ
ช่วยปรับสมดุลให้กับผู้รับประทาน ช่วยให้ร่างกายซึมซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพ กลุ่มนักออกกำลังกาย